nl fr en es
erkenningen
Trevi
Bedrijfsinfo
Visie
Strategie
Gebouw
Contact
Publicaties
Presentaties
Referenties
Links
het Trevi perspectief
Nieuws
Uit de pers
Focus WTV
2014-06-11

Nieuwe biofilter bij Fides Petfood werkt

Erkenningen
logos ISO
Bedrijfsinfo | Visie | Strategie | Gebouw | Contact

Om tot de meest doeltreffende oplossing voor uw milieuproblematiek te komen, wordt bij voorkeur volgende strategie gehanteerd:

milieu-audit en analyses
Milieu-audit en analyses
Een milieu-audit biedt de perfecte aanzet tot het voorstellen van bronbeperkende of preventieve maatregelen. Als uitgangspunt staat de evaluatie van het productieproces en een inventarisatie van de in- en uitgaande stromen. Aan de hand van de opgestelde balansen kunnen afval- en emissiestromen uiteindelijk aan de bron worden beperkt. Dit houdt vaak een belangrijke besparing in voor uw bedrijf.
Pilootproeven
Trevi beschikt over een ruime vloot mobiele pilootinstallaties om de haalbaarheid van een zuiveringsconcept te onderzoeken op bedrijfsschaal. Alle parameters, nodig voor een exacte dimensionering van de uiteindelijke installatie, worden hierbij door ons opgevolgd en dit onder reële omstandigheden. Voor kleinere vuilvrachten kunnen de installaties ook als definitieve zuivering ingezet worden.
pilootproeven
ontwerp en realisatie
Ontwerp en realisatie
Op basis van de resultaten van een pilootproef wordt een ontwerp van de uiteindelijke installatie gemaakt. Dit kan een volledig nieuwe zuivering zijn, alsook een optimalisatie van een bestaande installatie. Hierbij gebeurt alles in eigen beheer gezien Trevi beschikt over een multidisciplinair team van procesdeskundigen, programmeurs en installateurs.

Opstart, opvolging en exploitatie
Na de realisatie begeleiden we eveneens bij de opstart en opvolging. Bedrijfspersoneel krijgt een gedegen opleiding en met behulp van de door ons opgestelde runningsprocedures wordt de exploitatie van de zuivering perfect in de hand gehouden. Tevens is continue monitoring en beheer mogelijk dankzij sturing op afstand. Verschillende formules van opvolging zijn mogelijk, van periodieke auditering tot volledige uitbesteding van de exploitatie.
opstart, opvolging en exploitatie

De aanpak van Trevi heeft intussen geleid tot een ruim klantenbestand.    © 2014, Trevi nv, Dulle-Grietlaan 17/1, 9050 Gentbrugge, België, info@trevi-env.com, +32 9 220 05 77    |    Algemene voorwaarden    |    Sitemap