Bodem | Aanpak

Onze strategie voor de integrale aanpak van uw bodemprobleem omvat ondermeer:

Studie en advies

Om de beste milieutechnische oplossing te vinden wordt gestart met een studie, van een eenvoudig brononderzoek naar de verontreinigende parameters tot de meest complexe audit. Trevi beschikt over erkende bodemsaneringsdeskundigen, waardoor ook studies opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning of rechtszaken kunnen worden begeleid.

 • studie en advies als erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • opmaak technisch verslag grondverzet
  • uitvoeren van bodemonderzoeken (OBO, BBO, ...)
  • tweede opinie bodemsaneringsprojecten
  • begeleiding bij calamiteiten
  • monitoring nazorg

 • studie en advies met betrekking tot grondwatersaneringstechnologie
  • in opdracht van saneringsplichtige of extern deskundige
  • studie en adviesverlening inzake best beschikbare technieken (BBT) voor grondwaterbehandeling
   • evaluatie van de in aanmerking komende technologiëen
   • evaluatie inzetbaarheid/compatibiliteit met bestaande zuivering
   • dimensionering
   • kostenbaten analyse
   • tweede opinie

Labo-onderzoek

Trevi beschikt over een eigen labo voor adviesverlening inzake best beschikbare technieken voor grondwaterbehandeling.

 • diverse proefopstellingen voor het uitvoeren van testen op laboschaal m.b.t. behandelbaarheid
  • biologische afbreekbaarheid
  • fysico-chemische technieken
  • actief kool
  • stripping
  • ontijzering
 • uitvoeren van analyses op somparameters (CZV, BZV, ...) voor snelle evaluatie tijdens het verloop van de proefopstelling

Piloottesten en verhuur van tijdelijke installaties

Trevi heeft een uitgebreide vloot pilootinstallaties die op een korte termijn inzetbaar zijn. Met behulp van deze pilootinstallaties kan de grondwatersaneringstechniek worden uitgetest.

 • afzonderlijke mobiele eenheden per techniek
  • stripping
  • oliewater afscheider
  • biologische zuivering met actief slib of dragermateriaal
  • fysico-chemie
  • zandfiltratie
  • actief kool filtratie
  • selectieve ionenwisselaars
 • grote flexibiliteit door
  • combineren van verschillende eenheden
  • bouw/aanpassing van installaties in eigen beheer
  • ...

Een pilootinstallatie wordt intensief opgevolgd om op een korte termijn zoveel mogelijk relevante data te verzamelen. Trevi ontwikkelt ook nieuwe pilootinstallaties naar aanleiding van specifieke problemen en noden.

Deze pilootinstallaties kunnen eveneens worden ingezet als huur. Dit is onder andere interessant omwille van de tijdelijke aard van de sanering of de beperkte investering.

Ontwerp & uitvoering

Trevi ontwerpt en realiseert diverse installaties voor grondwatersanering

 • ontwikkeling nieuwe installaties
 • ontwerp en dimensionering
 • bouw van specifieke installaties in eigen beheer voor
  • verhuur (mobiele installaties)
  • verkoop
  • integratie met bestaande waterzuiveringsinstallatie

    

Opstart & opvolging

Trevi biedt ondersteuning tijdens de grondwatersanering

 • opstart van de installatie
 • opvolging van de installatie
  • milieutechnisch
  • onderhoud en interventie
 • tussentijdse rapportage met evaluatie zuiveringsproces
 • aanpassing installatie in functie van het feitelijk saneringsverloop