Bodem | Technieken

Trevi bouwt zowel kleine als grote installaties en heeft voor elk van onderstaande technieken pilootinstallaties beschikbaar. Hierdoor kan elke techniek worden uitgetest alvorens full-scale te worden gebouwd.

Verwijdering van organische polluenten

  • oliewater afscheider
  • stripper met luchtzijdige actief koolfilter
  • aërobe biologische zuivering
  • fysicochemische zuivering
  • zandfiltratie
  • waterzijdige actief koolfiltratie

Verwijdering van zware metalen

  • fysicochemische zuivering
  • zandfiltratie
  • selectieve ionenwisselaar