Diensten | Wetgeving en administratie

Milieuadministratie

Trevi begeleidt u tevens bij het vervullen van uw milieuadministratieve taken

 • Omgevingsvergunningsaanvragen klasse 1 en 2 en meldingsdossiers klasse 3
  • ondersteuning (advies procedure, nalezen dossiers,...)
  • volledige opmaak dossier (formulier, bijlagen, plannen)
  • dossierverdediging bij Provinciale en Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie
 • Heffingsformulieren
  • organisatie meetcampagne
  • evaluatie analyseresultaten
  • invullen heffingsformulier
  • adviesverlening
 • Integrale milieujaarverslagen
  • uitvoeren noodzakelijke berekeningen
  • invullen formulieren
 • Opstellen werkplan en meetprotocol voor mestverwerkingsinstallaties
 • Opmaak nutriëntenbalans en mestbankaangifte
 • Controlemeetprogramma geleide emissies
  • organisatie emissiemeetcampagne
  • rapportage en evaluatie
 • Algemene adviesverlening rond milieuwetgeving
  • heffingen
  • Vlarem
 • Milieucoördinatie A en B

Bureau Diensten