In de kijker | Lanxess - rechteroever

Afdrukken

Project

Beschrijving

LANXESS is een een leider op het gebied van speciaalchemie en wereldwijd actief in de productie van chemische specialiteiten, halffabricaten, kunststoffen en synthetische rubber. Op de vestiging te Lillo, Antwerpen, produceert LANXESS caprolactam en polyamide. De procesinstallaties van LANXESS genereren diverse afvalwaterstromen die in de waterzuiveringsinstallatie behandeld worden.

Overzicht van een deel van het caprolactamcomplex

Op de site wordt een onderscheid gemaakt tussen niet biologisch behandelbaar en biologisch behandelbaar bedrijfsafvalwater. Het niet biologisch behandelbaar afvalwater ondergaat een neutralisatie en een voorbezinking. Het biologisch behandelbaar afvalwater, inclusief het sanitair afvalwater van beide bedrijven, wordt gezuiverd in een biologische waterzuiveringsinstallatie. De biologische waterzuivering omvat de volgende stappen: neutralisatie, voorbezinking, denitrificatie, beluchting, nabezinking en slibflotatie. Het gereinigde afvalwater kan indien nodig worden gekoeld over één of twee parallelle koeltorens om aan de opgelegde lozingstemperatuur norm te voldoen. Het effluent wordt uiteindelijk geloosd in de Zeeschelde.

Het actief slib groeit door de afbraak van organisch materiaal voortdurend aan; om een constant slibgehalte te behouden dient daarom een deel van het retourslib te worden afgevoerd. Om de afvoerkost te verlagen wordt dit spuislib mechanisch ontwaterd in een decanteercentrifuge, waarbij het wordt ingedikt tot ongeveer 20% droge stof. Dit centrifugeproces wordt geoptimaliseerd door bijdosering van polyelectroliet en ijzerchloride aan het spuislib.

Realisatie

Op de site in Lillo werd in de zomer van 2014 de polyamidefabriek opgestart. Studiewerk door Trevi gaf aan dat een extra beluchtingscapaciteit voor de biologische waterzuivering vereist was om hierbij steeds aan de lozingsnormen te kunnen blijven beantwoorden.

Aan elk van de bestaande parallelle beluchtingsbekkens werd een tweede beluchtingsbekken in serie met telkens een inhoud van 1500 m³ geconstrueerd en in dienst genomen. De extra verwezenlijkte beluchtingscapaciteit van 2 x 2125 Nm³/h betekent een bijkomende COD-verwerkingscapaciteit van 7 ton per dag. Deze beluchtingsbekkens zijn uitgerust met energie-efficiënte fijnbellige platenbeluchters, geproduceerd door Trevi. De sturing en dagelijkse opvolging van de gehele waterzuiveringsinstallatie gebeurt in nauwe samenwerking met Trevi. Door de uitbreiding van de beluchtingsbekkens wordt een verlaagde slibbelasting bekomen. Hierdoor wordt een lagere restconcentratie aan organische componenten op het lozingspunt behaald en daalt de afvalwaterheffing navenant. Daarnaast wordt een betere slibkwaliteit met een positieve invloed op de afscheiding van slib en behandeld afvalwater bekomen. Dit resulteert in een stabiele processturing.

Detail beluchting (luchtcollector - beluchtingspanelen)