In de kijker | U.P.C. Bierbeek

Afdrukken

Project

  • biologische waterzuivering
  • 200 m³/d

Beschrijving

Het psychiatrisch instituut U.P.C. Sint-Kamillus maakt deel uit van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Op de campus te Bierbeek zijn naast een psychiatrisch ziekenhuis (320 bedden en plaatsen) ook een (forensisch) psychiatrisch verzorgingstehuis (60 bedden) en een poliklinische werking uitgebouwd. In globo wordt er zorg opgenomen voor ongeveer 700 patiënten en bewoners (residentieel en ambulant). De instelling bestaat al sinds 1932.

In augustus 2013 werd door het studiebureau AquaDomo een aanbestedingsproject uitgewerkt voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie (WZI). De septische put vertoonde tekenen van gebrekkige mineralisatie en de toenmalige dienstdoende biorotor werd te klein. Enkele belangrijke uitdagingen bij het project vereisten een creatieve aanpak. Naast het maximaal heraanwenden van de oude installatie en aandacht voor landschappelijke inpassing in het sterk beschermde gebied, diende ook rekening te worden gehouden met de beperkte afkoppeling van regenwater op het terrein.

Voor de waterzuivering werd geopteerd voor een continue actief slib installatie. De functionele componenten zijn een buffertank, een denitrificatie- en nitrificatietank, een nabezinker en een slibopslag. De ontwerpcapaciteit van de WZI is 200 m³/dag, waarvan 80 m³/dag voor het sanitaire afvalwater en tot 120 m³/dag voor de verwerking van het regenwater. De oude septische put met een inhoud van 500 m³ wordt ingezet als calamiteitentank. Hierdoor kunnen de grootste regenwaterpieken, tot wel 400 m³/dag, steeds worden opgevangen.

Voor de denitrificatietank, de nitrificatietank en de nabezinker werd gekozen voor efficiënte RVS units. Deze bekkens zijn enorm duurzaam en de montage ervan kan voor een groot deel in het magazijn van Trevi worden bewerkstelligd. Het ernaast opgesteld dienstlokaal is een 20’ container in RAL9006 (RVS kleur), zodat de installatie als één geheel oogt.

Om onder de 2 m hoogte te blijven, één van de voorwaarden van erfgoed, werd de gehele vloerplaat 1 m onder het maaiveld aangebracht. Om het geheel nog beter te laten opgaan in de omgeving, zullen rondom de hele installatie struiken worden aangeplant.

De installatie werd ondertussen opgeleverd, maar Trevi zal samen met het U.P.C. de installatie blijven beheren. Wekelijks wordt vanop afstand ingelogd op de installatie om de goede werking te evalueren. Daarnaast wordt ook een tweemaandelijks opvolgingsbezoek uitgevoerd.

Realisatie

Zijaanzicht waterzuivering

Resultaten

Parameter

Eenheid

Influent

Effluent

COD

mg O2/l

1 048

38

BOD

mg O2/l

 

< 4

zwevende stoffen

mg/l

914

14

stikstof

mg N/l

84

9,6

fosfor

mg P/l

16

0,8

*gemiddelde juni - september 2014