In de kijker | Van Honsebrouck

Afdrukken

Project

  • Bouw van een biologische waterzuivering
  • Capaciteit: 280 m³/d, 1,1 ton COD/dag

Beschrijving

Van Honsebrouck Belgium is brouwer van onder meer Kasteelbier, Brigand, Bacchus en de fruitbieren van geuze St.-Louis. In 2014 nam de brouwerij de beslissing om de volledige productie te verhuizen, vanuit het ingeklemde stadscentrum te Ingelmunster naar een ruim terrein van 5 ha, te Izegem. Hoewel slechts 1,5 km verder, was deze beslissing noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de steeds groeiende internationale vraag in de sector.
Op de nieuwe locatie wordt het afvalwater niet langer geloosd op de openbare riolering, maar op de bijrivier Mandel. Een nieuwe WZI was dus onvermijdelijk. Gezien de geplande productie-uitbreidingen, werd rekening gehouden met een afvalwaterdebiet van 275 m³/dag, of te wel > 50% hoger als het debiet dat zou worden gerealiseerd net na de verhuisperiode. De veronderstelde afvalwaterkarakteristieken worden weergegeven in onderstaande tabel.

COD

4 025

mg O2/l

BOD

2 022

mg O2/l

zwevende stoffen

597

mg SS/l

 

Trommelzeef influent

Detail beluchting

Realisatie

Voor de waterzuivering werd gekozen voor een continu actief slib systeem, zonder vooraf geplaatste anaerobie. Na een uitgebreide analyse, bleek dit de meest ideale oplossing omwille van volgende redenen:

  • Het afvalwater is enorm variabel in samenstelling (1500 mg COD/L vs. > 7500 mg COD/L). Dit komt een stabiele anaerobie niet ten goede.
  • Zelf met een anaerobie zou nog steeds een uitgebreide aerobie vereist zijn voor het behalen van de strenge lozingsnorm. Hiermee gingen een tekort aan beschikbare oppervlak en een hogere investeringskost gepaard.
  • Zonder anaerobie is het proces een stuk eenvoudiger waardoor de operationele kosten, zelfs zonder energie-recuperatie, lager liggen, en dat dankzij het energiezuinige beluchtingssysteem van Trevi.

De aerobe waterzuivering is opgebouwd uit een pompput, een trommelzeef, een buffer, een biologie, een nabezinker en een beluchte slibmineralisatie. De pompput is uitgevoerd als een ondergrondse put (10 m3) met een drievoudig redundant pompsysteem, aangepast aan CIP water tot 80°C. De buffer heeft een capaciteit van1000 m3, en komt op die manier tegemoet aan de productiestop tijdens de zomermaanden en de onregelmatige productie van afvalwater tijdens de overige maanden van het jaar. De biologie heeft een volume van 2000 m3.