Energie | Biogasinstallatie

Afdrukken

Groene stroom: biogas

Werking

Trevi bouwt samen met BiogasTec installaties voor anaerobe vergisting, ook wel biogasinstallaties genoemd. Een biogasinstallatie is een installatie die – zoals de naam aangeeft – biogas produceert. Dit gas is een hernieuwbare energiebron op basis van organisch materiaal. Dit organische materiaal betreft mest, afval, en of energiegewassen.

Biogas is zeker niet nieuw. Spontane gisting van organisch materiaal met vorming van gas is een natuurlijk proces. Het gas dat daarbij ontstaat werd reeds in de oudheid toegepast. Een biogasinstallatie zorgt ervoor dat het biogas optimaal wordt gevormd in gecontroleerde omstandigheden.

Het proces gebeurt in de afwezigheid van lucht (= anaeroob) en bestaat uit vier opeenvolgende microbiologische processen: hydrolyse, acidogenese (fermentatie), acetogenese en methanogenese. De complexe organische massa (= biomassa) wordt via deze verschillende fases uiteindelijk omgezet in biogas. Biogas is een mengsel van hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide. Dit wordt hieronder weergegeven.

Schema

Het basisprincipe is telkens hetzelfde: een optimale mix van inputstromen wordt samengebracht in een grote geroerde tank, de vergister, die op de vereiste temperatuur wordt gehouden. Het vergistingsproces zorgt voor het ontstaan van enerzijds biogas en anderzijds digestaat.  Het biogas wordt verder aangewend als brandstof voor de productie van groene elektriciteit en warmte. Het digestaat is een meststof dat al dan niet verder kan worden verwerkt alvorens te worden afgezet in de landbouw. Het digestaat kan verder worden behandeld met bewezen mestverwerkingstechnologie (nitrificatie/denitrificatie, indamping).

Hieronder een voorbeeld van een agrarische vergister (Agrikracht, site Rumbeke), de vermelde cijfers zijn louter indicatief.

Toepassingen

Als inputstromen worden vooral organische biologische afvalstromen gebruikt, in voorkomend geval aangevuld met mest en/of energiegewassen. Biogas kan ook worden gewonnen uit afvalwater of uit historische stortplaatsen.

Biogas wordt huidig meestal uiteindelijk ingezet als brandstof van een gasmotor met warmtekrachtkoppeling (WKK). Een bijhorende generator zorgt voor de opwekking van duurzame groene elektriciteit die op het net wordt gezet.

Ook verdere opwerking van het biogas tot een kwaliteit vergelijkbaar met die van aardgas is mogelijk. In dat geval spreekt men van biomethaan dat kan worden geïnjecteerd op het aardgasnet of kan worden gebruikt als transportbrandstof (bio-CNG) nadat het op druk werd gebracht.

Realisatievoorbeeld

Samen met BiogasTec werden reeds vijf installaties gerealiseerd:

  • Agrikracht – Rumbeke: 35.000 ton, 835 kWe
  • G.S.L. – Halle: 35.000 ton, 1131 kWe
  • Agrikracht – Moorslede, 48.000 ton, 1486 kWe
  • Digrom Energy – Ardooie, 89.000 ton, 2 x 1486 kWe
  • Leiestroom – Menen, 95.000 ton, 3 x 1486 kWe

Aanpak

Ieder biogasproject is uniek. Vanuit dit gegeven wordt telkens vertrokken om een optimale conceptualisatie en dimensionering uit te werken van het project. Gelet op de input (mest, maïs, afval) en de output (meststoffen, elektriciteit, warmte) wordt er gezocht naar synergiëen om zo sterk rendabele projecten te kunnen realiseren. De volledige projectontwikkeling wordt opgevolgd door zusterbedrijf BiogasTec. Meer informatie kan u vinden op de website www.biogastec.com. De geproduceerde elektriciteit wordt verhandeld door zusterbedrijf Trevion.