Lucht | Biofilter

Afdrukken

Biologische luchtzuivering: biofiltratie

Doel

 • Geurverwijdering
 • Verwijdering van solventen (VOS) in relatief lage concentraties (0,1 g/m³ à 1 g/m³):
  • tolueen
  • esters
  • styreen
  • hexaan
  • ethanol
  • methanol

Werking

Bij biofiltratie wordt het te zuiveren gas eerst bevochtigd tot 100% verzadiging en vervolgens door een bed van organisch materiaal (schors, compost, turf, ...) gestuurd. Hierbij treedt biologische afbraak van polluenten op door micro-organismen die zich op dit organisch dragermateriaal ontwikkelen. Terwijl de bevochtigde lucht voorkomt dat de biofilter zal uitdrogen, dient het organisch materiaal als drager en als bron van (niet in het afvalgas aanwezige) nutriënten voor de aanwezige micro-organismen. Om verzuring van het biofiltermateriaal tegen te gaan wordt in sommige gevallen een pH-buffer toegevoegd. Daarnaast kunnen ook periodiek nutriënten gedoseerd worden in het biofiltermateriaal via de oppervlakteberegening.

In een aantal gevallen is de voorschakeling van een chemische wasser vereist om (heel) hoge concentraties aan bv. ammoniak, organische zwavelverbindingen of waterstofsulfide op te vangen. De wasser dient dan als voorbehandelingsstap en de biofilter zorgt daarna voor de afbraak van de overige verbindingen.

Schema

Schema biofilter

Biofilter met voorafgaande bevochtiging

Toepassingen

 • Geurverwijdering:
  • compostering
  • destructie en slachthuizen
  • aroma-industrie
  • drogerijen
  • stallucht
  • mestverwerking
  • waterzuivering
 • Solventen (VOS):
  • chemische industrie
 • Thermofiele biofiltratie (45 à 65°C)
  • drooginstallaties
  • bakovens
  • tabaksindustrie

De meest voorkomende uitvoeringswijzen van biofiltratie zijn:

 • Containerunits voor het behandelen van lage debieten
 • Betonnen bekkens bij toepassing in de landbouw
 • Geïsoleerde PP-panelen met lining voor gebruik in de industrie

Realisatievoorbeelden

Biofilter

Biofilter

Biofilter met voorafgaande bevochtiging

Werkingskosten

De werkingskosten bij biofiltratie zijn eerder laag wat betreft water en elektriciteit. Daarnaast dient het biofiltermateriaal op regelmatige basis vervangen te worden, meestal na ongeveer 2 à 4 jaar.