Lucht | Biowasser

Afdrukken

Biologische luchtzuivering: biowassing

Doel

 • Geurverwijdering
 • Verwijdering van biologisch afbreekbare vluchtige stoffen (lage Henry-constante):
  • alcoholen (methanol, ethanol, …)
  • ammoniak
  • fenolen
  • zwavel- en stikstofverbindingen

Werking

Een biowasser bestaat uit twee grote onderdelen:

 • Gaswasser
 • Biologische reactor

De te verwijderen componenten worden in de gaswasser uit de gasstroom verwijderd door absorptie in het waswater (biologisch actief slib). Biologisch afbreekbare koolwaterstoffen die geabsorbeerd zijn in het waswater worden in de bioreactor biologisch afgebroken. Het gezuiverde waswater wordt vervolgens opnieuw hergebruikt (recirculatie) in de gaswasser.

Het gesloten biologische systeem heeft nood aan zowel een koolstofbron (makkelijk afbreekbare koolwaterstoffen) als bijkomende nutriënten (stikstof, fosfor, ...) en suppletiewater. Daarnaast kan ook een zuur of base toegevoegd worden voor pH-correctie.

Schema

Biowasser

Toepassingen

 • Mestverwerking
 • Solventen (VOS):
  • chemische industrie
  • drukkerijen

De meest voorkomende uitvoeringswijzen van de biowasser zijn:

 • Gaswasser met containerunit als bioreactor
 • Betonnen wasser en bekkens (grotere debieten)

Realisatievoorbeeld

Gaswasser met bioreactor