Lucht | Aanpak

Onze strategie voor de integrale aanpak van uw afvalgasprobleem omvat ondermeer:

Studies

Studie en advies met betrekking tot luchtverontreiniging en luchtzuivering

 • uitvoeren van luchtzijdige studies
  • geur
  • vluchtige organische stoffen
  • gassen
  • stof
  • ventilatie
 • uitvoeren, coördineren en/of interpreteren van meetcampagnes
 • uitwerken van bronbeperkende maatregelen ter beperking van het emissieprobleem
 • selectie van de meest geschikte nageschakelde luchtzuiveringstechniek
 • onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van bestaande nageschakelde technieken
 • studies opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning

Labotesten

Eigen labo voor analyses en onderzoek

 • uitvoering van chemische en microbiologische analyses
  • waswater
  • biofiltermateriaal
  • ...
 • opkweek microbiologische culturen voor de enting van bio(was)filters
 • uitvoering van labotesten
  • chemische wassing
  • biofiltratie
  • ozonisatie
  • ...
 • microscopisch onderzoek

Pilootinstallaties en verhuur

Diverse testinstallaties beschikbaar

 • geur
  • adsorptiefilter
  • peakshaver
  • biofilter
  • chemische wasser
  • ozoninjectie
  • lavafilter
 • vluchtige organische stoffen (alcoholen, gechloreerde, aromatische, ...)
  • biofilter
  • adsorptiefilter
  • biowasser
  • biowasfilter
 • gassen (H2S, NH3, amines, HCl, SO2, ...)
  • chemische wasser
  • ejector scrubber
 • stof
  • natte stofafscheider
 • stripping
  • gaswasser
  • beluchte buffer

Ontwerp en uitvoering

realisatie van nieuwe luchtzuiveringsinstallaties

 • diverse biologische en chemische technologiën (zie pilootinstallaties)
 • ontwerp
  • dimensionering
  • opmaak P&ID, ontwerptekening in 3D, ...
  • specificaties elektromechanica en procesinstrumentatie
  • opmaak elektrische schema's
  • programmatie PLC en visualisatie
 • bouw en montage
 • realisatie elektriciteit, elektromechanica en sturing

optimalisatie van bestaande luchtzuiveringsinstallaties

verhuur van luchtzuiveringsinstallaties

Opstart en opvolging

verschillende formules mogelijk

 • opstart
  • begeleiding en ondersteuning tijdens opstartfase
  • opleiding van bedrijfspersoneel
 • opvolging
  • periodieke doorlichting
  • doorlichting op afroep
  • afstandsbewaking via remote control
 • onderhoud
  • vervangen van biofiltermateriaal
  • reinigen en vervangen van pakking
  • dosering van nutriënten
  • ...
 • volledige uitbesteding van de exploitatie