Meer nieuws | Nullozing betoncentrales

Verplichte nullozing betoncentrales (2014-04-07)

Betoncentrales kunnen vanaf 1 januari 2015 geen bedrijfsafvalwater vanuit productie meer lozen. Concreet houdt deze nieuwe regeling in dat alle afvalwater moet worden hergebruikt als aanmaakwater voor beton. Desgevallend is ook het hemelwater licht verontreinigd waardoor het als afvalwater moet worden beschouwd. Indien al het verontreinigd hemelwater op het terrein hergebruikt wordt kan de onderneming zelfs het statuut “nullozer” aanvragen en moeten er geen afvalwaterheffingen meer worden betaald. Trevi kan u, als erkend deskundige, begeleiden bij de realisatie van de nullozing. Een paper met meer informatie vindt u hier.