Meer nieuws | Groene stroom Trevion

Koop nu uw groene stroom bij Trevion (2012-09-20)

Trevion, zusterbedrijf van Trevi, een nieuwe speler op de energiemarkt, levert u "Groene energie van hier" tegen zeer interessante prijzen. Trevi investeert sinds 2006 in de productie van groene energie, in het bijzonder groene energie uit vergistingsinstallaties en dit in samenwerking met Biogastec NV. Samen hebben ze 6 jaar terug een Europees patent genomen op hun unieke systeem om biologisch afval, mest en maïs milieuvriendelijk te vergisten. Hierbij wordt door micro-organismen biogas gevormd. Dit biogas wordt verbrand in een motor die elektriciteit en warmte opwekt. De warmte wordt zoveel als mogelijk aangewend in lokale toepassingen, het vergistingsproces en de verwerking van het restproduct dat overblijft na de vergisting, tot meststof. Op die manier wordt de energie veel efficiënter aangewend dan in klassieke energiecentrales. Momenteel zijn er al 4 installaties operationeel en is er een 5de van 3 MW in aanbouw. Begin 2013 zal ongeveer 60 000 MWh opgewekt worden via installaties waarin Trevi participeert, een equivalent met het verbruik van ongeveer 20 000 gezinnen. Vorig jaar werd, na een grondige marktprospectie, besloten om een leveranciersvergunning aan te vragen bij de Vreg en werd Trevion opgericht. Trevion levert elektriciteit onder de productnaam “Groene energie van hier” en richt zich op zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Door efficiënt en kostenbesparend te werk te gaan, slaagt Trevion er in om bedrijven concurrentiële prijzen aan te bieden, wat zich uit in een dagelijks groeiend klantenbestand. Meer informatie vindt u op de website van Trevion.