Publicaties & Presentaties | Trevi

Publicaties in het Nederlands.

Waterbesparing in de voorbehandelingslijn
F. Mergan, J. Gruwez, VOM info, september 2019

Anders omgaan met regenwater wettelijk verplicht (deel 2)
J. Gruwez, Veiligheidsnieuws, maart 2019

Anders omgaan met regenwater wettelijk verplicht (deel 1)
J. Gruwez, Veiligheidsnieuws, december 2018

Waterbesparing door proces geïntegreerde milieutechnologie in electrocoat
F. Mergan, J. Gruwez, VOM info, december 2017

Reduceren van fosfietconcentraties in afvalwater
B. De Meyer, J. Gruwez, VOM info, september 2014

Introductie van milieuvriendelijke processen in de oppervlaktebehandeling verhoogt het risico op microbiële groei
J. Gruwez, VOM info, mei 2013

Standtijdverlenging van ontvettingsbaden: skimmer versus ultrafiltratie
J. Gruwez, VOM info, juni 2012

De natte stofafscheider
E. Smet, BETE - ecoTips, mei 2012

Behandeling van vluchtige organische chloorverbindingen in afgassen
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, januari 2012

Optimalisatie van biologische luchtzuivering via combinatie met niet-biologische technieken
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, november 2011

Optimalisatie afvalwaterzuivering en nageschakelde technieken om effluentconcentraties te reduceren
J. Gruwez, F. Mergan - VOM info, juni 2011

Investeren in een betere kantooromgeving rendeert
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, mei 2011

Waterstofsulfide en geurhinder: nageschakelde technieken
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, maart 2011

Thermofiele biologische zuivering van hete afvalgassen
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, maart 2011

Waterstofsulfide en geurhinder: bronbeperkende maatregelen en nageschakelde technieken
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, januari 2011

Afvalwaterbeheer in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
J. Gruwez - Milieutechnologie, december 2010

Koeltorens en het Vlaamse Legionellabesluit
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, februari 2009

Behandeling van ammoniakhoudende afvalgassen
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, november 2008

Reductie van fijnstofemissie uit dierstallen
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, mei 2008

Behandeling van hexaanhoudende dampen via biologische technieken
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, april 2008

Koeltorens: behandeling suppletiewater doet werkingskosten dalen
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, februari 2008

Implementatie van REACH bij kmo's
W. Remes - VOM info, januari 2008

Stikstofoxiden - deel 2
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, december 2007

Stikstofoxiden - deel 1
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, oktober 2007

Lachgasemissie bij mestverwerking - deel 2
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, september 2007

Lachgasemissie bij mestverwerking - deel 1
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, augustus 2007

Waterhergebruik in de automobielindustrie: kringloopsluiting in de fosfatatie met omgekeerde osmose
J. Gruwez, M. Schauwvliege - VOM info, juni 2007

Standtijdverlenging van ontvettingsbaden: skimmer versus ultrafiltratie
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, juni 2007

Behandeling van VOS-houdende afvalgassen via biowasfiltratie
E. Smet - Milieutechnologie, februari 2007

Biologische afvalwaterzuivering werkt 66% goedkoper na optimalisatie
J. Gruwez - Milieutechnologie, november 2006

Betekenis van het afkoppelingsbeleid voor P-bedrijven na de recente aanpassing van 4 juli 2003
M. Vande Woestyne, S. Deboosere - Milieu & Bedrijf, september 2003

Bestrijding van Legionella in koeltorens (deel 3)
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, september 2003

Bestrijding van Legionella in koeltorens (deel 2)
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, juli 2003

Bestrijding van Legionella in koeltorens (deel 1)
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, juni 2003

AOP : milieutechnologie van de 21ste eeuw?
E. Smet, S. Deboosere - MilieuDirect, februari 2003

Het nieuwe Vlaamse Legionellabesluit van 22 november 2002
E. Smet - Milieutechnologie, februari 2003

Een toekomst voor Advanced Oxidation Processes (AOP)?
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, december 2002

Mestverwerking op bedrijfsschaal volgens het Trevi-concept
E. Smet, S. Deboosere, Kluwer, 2002

Legionella: ook een gevaar in uw bedrijf?
E. Smet, S. Deboosere - Gent Werkt, september 2002

Het gebruik van natriumfluoride bij het fosfateren van aluminium leidt tot betere kwaliteit, een lagere productiekost en een beter leefmilieu
J. Gruwez, M. Schauwvliege - Oppervlaktetechnieken & Corrosiebestrijding, augustus 2002

Zuivering van dunne fractie van varkensmest tot loosbaar effluent
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, 2002

De solventrichtlijn: een niet verwaarloosbare zorg voor Uw bedrijf
J. Deckx - Milieutechnologie, december 2001

Waterhergebruik in de automobielindustrie: kringloopsluiting in de fosfatatie met omgekeerde osmose
J. Gruwez, M. Schauwvliege - Watersymposium - Breda, april 2001

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, december 2000

Waterhergebruik in de automobielindustrie: kringloopsluiting in de fosfatatie met omgekeerde osmose
J. Gruwez, M. Schauwvliege - Oppervlaktetechnieken en Corrosiebestrijding, september 2000

Waterbesparing in de automobielindustrie: kringloopsluiting met omgekeerde osmose
J. Gruwez, M. Schauwvliege - ecoTips, september-oktober 2000

Beleid inzake afkoppeling en buffering van hemelwater
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, juni 2000

Verdere sanering van loden drinkwaterleidingen dringt zich op.
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, mei 2000 

Is de bacterie Legionella pneumophila een risico voor ondernemingen?
J. Gruwez, S. Deboosere - ecoTips, januari-februari 2000

Rationeel watergebruik: nuttige toepassingen van regenwater in woningen en bedrijfsgebouwen
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, februari 2000

Geurbestrijding met behulp van biofiltratie: gerichte inoculatie vereist voor vluchtige organische zwavelverbindingen
E. Smet, S. Deboosere - ecoTips, september - oktober 1999

De veteranenziekte - Potentieel risico bij waterrecirculatie
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, augustus 1999 

Niet-biologische technieken voor geurhinderbestrijding
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, juni 1999

Biologische technieken voor geurhinderbestrijding
E. Smet, S. Deboosere - Milieutechnologie, mei 1999 

Recuperatie van afvalwater
J. Gruwez, J. Mortelmans, S. Deboosere - Milieutechnologie, februari 1999

Recuperatie van afvalwater: financieel interessant?
J. Mortelmans, J. Gruwez en S. Deboosere - West-Vlaanderen Werkt, november 1998

Het gebruik van zuiveringsslib en andere afvalstoffen als meststof of bodemverbeteraar
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, november-december 1998 

Besparingen door fijnbellige platenbeluchters met Messner beluchtingsmembranen
S. Deboosere, G. Van Dongen - ecoTips, juli-augustus 1998

Membraantechnologieën: microfiltratie
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, april 1998 

Overzicht membraanprocessen voor recuperatie van grondstoffen
J. Gruwez - Milieutechnologie, maart 1998

Recuperatie van gezuiverd afvalwater: invloed op de haalbaarheid van de opgelegde lozingsnormen
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, mei 1997

Vlarem II - Meetstrategie voor luchtemissie
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, december 1996

Desinfectie van afvalwater via ozonisatie
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, november 1996 

Desinfectie van afvalwater voor recuperatiedoeleinden: UV-straling
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, oktober 1996

Desinfectie van afvalwater voor recuperatiedoeleinden: breekpuntschlorering
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, augustus 1996

Evaluatieprogramma meetstrategie voor afvalwaterlozingen
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, juni 1996 

De kamerfilterpers
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, april 1996

Slibontwatering met behulp van een zeefbandpers
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, maart 1996

Slibontwatering door centrifugatie
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, februari 1996

Meetstrategie voor afvalwaterlozingen in Vlarem IIbis (deel 2)
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, januari 1996

Overzicht mestverwerkingstechnieken
B. Van Elst, S. Deboosere - Milieutechnologie, december 1995

Meetstrategie voor afvalwaterlozingen in Vlarem IIbis (deel 1)
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, december 1995

Specifieke eisen voor het storten op klasse I storten
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, november 1995

Maximum toegelaten gehalte aan organische stoffen op klasse I storten
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, oktober 1995

Recuperatie van zuren en basen uit proceswater
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, augustus 1995

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties
J. Gruwez - Milieutechnologie, maart 1995

Analyse van het afvalwater leidt vaak tot optimalisatie van het productieproces
De Milieukrant, januari 1995

Compacte waterzuivering voor kleine afvalwaterstromen
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, december 1994

Vlaamse waterheffingen beduidend hoger dan in Wallonië
J. Gruwez, S. Deboosere - Milieutechnologie, oktober 1994

 

Publicaties in het Engels. Een vertaling kan op vraag aangeleverd worden.

Nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) prepupae reared on different organic waste substrates
S. Deboosere & others, Society of Chemical Industry, see publication PubMed, October 2016

Thermophilic biological treatment of hot waste gases
E. Smet, S. Deboosere, Biotechniques for Air Pollution Control & Bioenergy, April 2014

Increasing the performance of biotechniques by upstream treatment with nonbiological techniques
E. Smet, Biotechniques for Air Pollution Control & Bioenergy, September 2013

Increasing the performance of biological waste gas treatment systems by combining them with non-biological techniques
E. Smet, S. Deboosere - Environmental Technology, November 2011

Water reuse and waste water minimisation in the automotive industry: reverse osmosis in the phosphating process
J. Gruwez, M. Schauwvliege, November 2004

Manure treatment according to the Trevi concept
E. Smet, J. Debruyne, J. Deckx & S. Deboosere - Proceedings 17th Forum for Applied Biotechnology, September 2003

Abatement of ammonia loaded waste gases: biofiltration versus chemical precipitation
E. Smet, K. Demeestere, S. Deboosere & H. Van Langenhove - Proceedings 14th Forum for Applied Biotechnology, September 2000

Waste water minimization and water reuse in the automotive and textile industry
J. Gruwez, J. Mortelmans & S. Deboosere - Proceedings 13th Forum for Applied Biotechnology, September 1999

Presentaties in het Nederlands.

Anders omgaan met hemelwater wettelijk verplicht
Een presentatie van Jan Gruwez voor het webinar Club Milieucoördinatoren, december 2020

Milieuaspecten van hemelwater
Een presentatie van Jan Gruwez voor de studiedag VMx - Prebes Prenne, december 2017

Biofiltratie van stallucht
Een presentatie van Erik Smet in het kader van een opleiding van milieuadviseurs SBB te Leuven, september 2011

Verbeteringsvoorstellen wateremissies
Een presentatie van Jan Gruwez op de Studiedag Suspro3 - Werkgroepen Milieu en Energie, georganiseerd door Centexbel Gent, september 2011

Optimalisatie bestaande zuiveringsinstallaties en implementatie nageschakelde technieken om effluentconcentraties te reduceren
Een presentatie van Jan Gruwez en Filip Mergan voor de club milieucoördinatoren op 15 en 29 juni '11 in Brugge en Kortrijk.

Optimalisatie bestaande zuiveringsinstallaties en implementatie nageschakelde technieken om effluentconcentraties te reduceren
Een presentatie van Jan Gruwez op het seminarie afvalwater, georganiseerd door Dienst Postacademische Vorming K.U. Leuven Campus Kortrijk, 31/03/2011

Alle aspecten van hemelwater
Een presentatie van Jan Gruwez voor Club Milieucoördinatoren in Brugge en Kortrijk, februari 2011

Hoe een biofilter, wasser of adsorptiefilter opvolgen?
Een presentatie van Erik Smet op een studiedag over geurhinder voor lokale vergunningsverleners en handhavers, februari 2011

Grondwatersanering: activiteiten van Trevi en een praktijkvoorbeeld
Een presentatie van Marleen Vande Woestyne in het kader van een infonamiddag op Trevi, 26 november 2009

Behandeling van geur- en solventbeladen afvalgassen: selectiecriteria en praktijkvoorbeelden
Een presentatie van Erik Smet in het kader van een infonamiddag op Trevi, 26 november 2009

Zuivering en hergebruik van verontreinigd hemelwater
Een presentatie van Jan Gruwez in het kader van een infonamiddag op Trevi, 26 november 2009

Groene energie op bedrijfsniveau
Een presentatie door Jan Pieters in Gentbrugge, 13 januari 2009

Legionella in koelwater, preventie en detectiemethoden
Een presentatie van Erik Smet uit de 'Cursus proceswater' van het KVIV Genootschap Milieutechnologie, te Berchem, 18 november 2008

Biofiltratie van ammoniak en stallucht
Een presentatie van Erik Smet in het kader van een studiedag te Geel en Bocholt, 4 en 13 maart 2008

Water- en afvalwaterbeheer in ziekenhuizen
Een presentatie van Jan Gruwez in het kader van het seminarie ‘Milieubeheer in ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen' door Esher, 25 mei 2007

Waterhergebruik in de automobielindustrie: kringloopsluiting met omgekeerde osmose
Een presentatie van Jan Gruwez op de vakbeurs voor watertechnologie georganiseerd door TNAV in Leuven, 22 mei 2007

Efficënte aërobe zuivering van afvalwater in de voedingsindustrie
Een presentatie van Stefaan Deboosere in het kader van de workshop 'Kostenefficiënt watermanagement', georganiseerd door TNAV, 20 april 2006

Alternatieve desinfectietechnieken voor Legionella: pro's en contra's
Een presentatie van Jan Gruwez op de studiedag 'Legionellapreventie' georganiseerd door Trevi in Zwijnaarde, 3 april 2003

Waterhergebruik in de auto-industrie: pilootproeven met omgekeerde osmose in de fosfatatie
Een presentatie van Jan Gruwez op het Watersymposium in Breda met als thema 'Kwaliteitswater voor de industrie' georganiseerd door Novem, het Nederlands Corossie Centrum (NCC), de vereniging van Nederlandse Procestechnologen (NPT) en Aqua Nederland, 17 april 2001

Waterhergebruik in de auto-industrie
Een presentatie van Jan Gruwez in het kader van een studiedag door het IAWQ (International Association on Water Quality) in Zwijnaarde, 8 juni 1999

Presentaties in het Engels. Een vertaling kan op vraag aangeleverd worden.

Reverse Osmosis Process on Rinsing Waters after the Phosphating Process for Water and Raw Material Recuperation
A presentation by Jan Gruwez for the '1st German Automotive Circle' at Bad Nauheim (G), 7 - 9 November 2004

Waste water minimization and water reuse in the automotive industry
A presentation by Jan Gruwez for the 13th Forum for Applied Biotechnology (FAB) at Ghent, 22 - 23 September 1999

Presentaties in het Spaans. Een vertaling kan op vraag aangeleverd worden.

Trevi - Tratamiento de aire