Water | Actief koolfiltratie

Afdrukken

Tertiaire waterzuivering: actief koolfiltratie

Doel

  • Adsorptie van organische stoffen, organische micropolluenten, organochloorverbindingen
  • Verwijdering van PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)

Principe

Heel wat afvalwaters bevatten, zelfs na zuivering, een hoge concentratie aan bepaalde organische micropolluenten of COD. Een bijkomende behandelingsstap met actieve kool is vaak de meest economische manier om deze laatste polluenten te verwijderen. Ook voor hergebruik van proceswater kan actieve koolfiltratie noodzakelijk zijn.

Actieve kool wordt gemaakt uit onder meer kokosnoten en steenkool en adsorbeert een breed spectrum aan organische stoffen. Dit gebeurt dankzij de hydrofobe eigenschappen en het grote interne netwerk van microporiën en macroporiën. Na verloop van tijd is de actieve kool verzadigd met organische stoffen en dient ze vervangen of gereactiveerd te worden. Dit gebeurt meestal extern, door de leverancier, en kan met behulp van stoom of door verhitting.

In waterzuivering worden twee varianten toegepast, namelijk het doseren van poedervormige actieve kool in een bestaande waterzuivering of actieve koolfiltratie met granulaire actieve kool als bijkomende zuiveringsstap.

Schema

Voorbeeld: actieve koolfiltratie met granulaire actieve kool

Toepassingen

Actieve kool kan een oplossing bieden voor diverse waterzuiveringsproblemen:

  • Sommige organische stoffen zijn niet of traag biologisch afbreekbaar en worden dus onvoldoende verwijderd tijdens biologische waterzuivering.
  • Sommige afvalwaters bevatten toxische stoffen en komen hierdoor niet in aanmerking voor biologische waterzuivering of stikstofverwijdering.
  • Na fysicochemische waterzuivering dient soms ook een kleine hoeveelheid organische moleculen verwijderd te worden.
  • Verwijderen van lage restconcentraties organische stoffen uit drinkwater, proceswater of grondwater.

Aanpak van Trevi

Actieve kool is relatief prijzig, zeker in verhouding tot biologische verwijdering van organische stoffen, en wordt dus bij voorkeur slechts toegepast als het kostenefficiënt is. Daarom gaat Trevi steeds na of bronbeperkende maatregelen in de productie of optimalisaties ter hoogte van de waterzuivering geen uitkomst bieden. Hiernaast kunnen ook andere tertiaire zuiveringstechnieken geëvalueerd worden.