Afdrukken

Water | Actief koolfiltratie

{loadnavigation}

Tertiaire waterzuivering: actief koolfiltratie

Doel

Principe

Heel wat afvalwaters bevatten, zelfs na zuivering, een hoge concentratie aan bepaalde organische micropolluenten of COD. Een bijkomende behandelingsstap met actieve kool is vaak de meest economische manier om deze laatste polluenten te verwijderen. Ook voor hergebruik van proceswater kan actieve koolfiltratie noodzakelijk zijn.

Actieve kool wordt gemaakt uit onder meer kokosnoten en steenkool en adsorbeert een breed spectrum aan organische stoffen. Dit gebeurt dankzij de hydrofobe eigenschappen en het grote interne netwerk van microporiën en macroporiën. Na verloop van tijd is de actieve kool verzadigd met organische stoffen en dient ze vervangen of gereactiveerd te worden. Dit gebeurt meestal extern, door de leverancier, en kan met behulp van stoom of door verhitting.

In waterzuivering worden twee varianten toegepast, namelijk het doseren van poedervormige actieve kool in een bestaande waterzuivering of actieve koolfiltratie met granulaire actieve kool als bijkomende zuiveringsstap.

Schema

Voorbeeld: actieve koolfiltratie met granulaire actieve kool

Toepassingen

Actieve kool kan een oplossing bieden voor diverse waterzuiveringsproblemen:

Aanpak van Trevi

Actieve kool is relatief prijzig, zeker in verhouding tot biologische verwijdering van organische stoffen, en wordt dus bij voorkeur slechts toegepast als het kostenefficiënt is. Daarom gaat Trevi steeds na of bronbeperkende maatregelen in de productie of optimalisaties ter hoogte van de waterzuivering geen uitkomst bieden. Hiernaast kunnen ook andere tertiaire zuiveringstechnieken geëvalueerd worden.