Water | Omgekeerde osmose

Afdrukken

Membraanfiltratie: omgekeerde osmose (RO)

Doel

  • Afscheiden van zouten door concentratie
  • Productie van demiwater

Principe

Net als bij membraanfiltratie wordt bij omgekeerde osmose water onder druk doorheen een semipermeabele membraan gepompt. Een omgekeerde osmosemembraan bevat geen poriën. Water en andere kleine niet geladen moleculen migreren doorheen het membraan via diffusie door de moleculaire structuur. Dit gebeurt onder druk omdat de verplaatsing van water tegen de natuurlijke osmoserichting in gebeurt.

Omgekeerde osmose houdt alle zwevende stoffen, virussen, opgeloste organische stoffen en nagenoeg alle zouten tegen. De kwaliteit van het behandelde water is dus gelijkwaardig aan die van gedemineraliseerd water.

Omgekeerde osmose gebeurt in de meeste gevallen met spiraalgewonden polyamidemembranen in gestandaardiseerde modules. Als bijproduct van omgekeerde osmose ontstaat een concentraat met een relatief hoge zoutconcentratie.

Om de omgekeerde osmosemembranen te beschermen worden ze vaak voorafgegaan door andere technieken zoals zandfiltratie en/of ultrafiltratie.

Schema

Toepassingen

Omgekeerde osmose wordt ingezet om zeer zuiver water te verkrijgen. Voorbeelden zijn de productie van drinkwater, de productie van gedemineraliseerd water voor industriële toepassingen, afvalwaterzuivering, hergebruik van gezuiverd afvalwater, …

Realisatievoorbeeld

Tweetraps RO-installatie op spoelbad na fosfatatie

Werkingskosten

Omgekeerde osmose is een drukgedreven proces, wat relatief veel energie vergt. Er is ook een chemicaliënkost voor de periodieke reiniging van de membranen. Bovendien is de levensduur van de membranen beperkt en dienen deze om de 5 à 10 jaar te worden vervangen.