Water | Lamellenseparator

Afdrukken

Slibafscheiding: de lamellenseparator

Doel

  • Verwijderen van bezinkbare stoffen
  • Afscheiden van zwevende stoffen

Principe

Een lamellenafscheider is een bezinker en staat dus in voor de afscheiding van deeltjes die onder invloed van de zwaartekracht naar de bodem zakken. Dankzij het platenpakket (= lamellen) wordt de inwendige bezinkingsoppervlakte significant vergroot. Hierdoor is een lamellenafscheider veel compacter dan een normale bezinker. Deeltjes die tijdens het bezinkproces tegen de lamellen botsen, glijden hierlangs naar beneden en worden afgevoerd via de conische onderkant van de lamellenafscheider.

Schema

Toepassingen

Een lamellenbezinker kan toegepast worden in gelijkaardige situaties als een normale bezinker en zal de voorkeur krijgen indien plaatsgebrek een rol speelt.

Realisatievoorbeeld

Bovenaanzicht lamellenseparator (lamellen nog in te brengen)

Werkingskosten

Hoewel met een lamellenafscheider op een kleine grondoppervlakte een groot bezinkingsoppervlak gerealiseerd wordt, is meer onderhoud vereist dan bij een klassieke bezinker. Het platenpakket vervuilt namelijk na verloop van tijd en dient regelmatig gereinigd te worden.