Water | Slibverwerking

Afdrukken

Slibverwerking: afscheiding en ontwatering

Doel

  • Concentratie van droge stof, slibindikking, slibontwatering, slibdroging

Principe

Bij zowel de biologische als fysicochemische afvalwaterbehandeling wordt er een (overmaat aan) slib gegenereerd, die van het behandelde afvalwater dient te worden gescheiden om vervolgens uit het systeem te worden verwijderd.

De slibafvoer is een belangrijke operationele kost en omvat transport en verwerking. Hoe lager het drogestofgehalte van dit slib, hoe meer er betaald wordt voor de afvoer van water. Daarnaast kan het verlagen van het watergehalte van het slib een vereiste zijn voor transport, verbranding, compostering, geurverwijdering of tegen bederf.

Om de afvoerkost voor slib gevoelig te verlagen is slibindikking, in vele gevallen gevolgd door verdere slibontwatering en/of slibdroging vaak aangewezen. Diverse eigenschappen van het slib, zoals het gehalte aan organische stof of zware metalen, steekvastheid en vrij watergehalte, bepalen welke techniek het meest aangewezen is om de totale slibverwerkingskost laag te houden bij een hoge bedrijfszekerheid.

Schema slibverwerking

Aanpak Trevi

Trevi streeft er in eerste instantie steeds naar om de slibproductie te minimaliseren. Hierbij kijken we zowel naar een beperking van de vuilvracht vanuit de productie als naar optimalisatie van het waterzuiveringsstation (belasting, chemicaliëngebruik). Vervolgens onderzoeken we in functie van de hoeveelheid en het type slib of er een economisch voordeel behaald kan worden via slibindikking, slibontwatering of slibdroging, en via welke techniek.

Uitvoeringsmogelijkheden slibindikking:

Uitvoeringsmogelijkheden slibontwatering:

Uitvoeringsmogelijkheden slibdroging: