Water | Gravitaire indikking

Afdrukken

Slibafscheiding: gravitaire indikking

Doel

  • Concentratie van droge stof, slibindikking, slibontwatering, slibdroging

Principe

Gravitaire indikking is de meest eenvoudige manier om slib in te dikken. Een voorbeeld van een gravitaire slibindikker is de Dortmundtank. Dit type slibindikker, sterk vergelijkbaar met een nabezinker, kan zowel continu als in batch worden toegepast. Het water dat over de overstortrand van de slibindikker stroomt wordt geretourneerd naar de zuivering, terwijl het ingedikte slib naar een ontwateringsstap kan worden verpompt. Andere uitvoeringsmogelijkheden zijn de lamellenseparator en de flotatie.

Een belangrijke parameter voor de dimensionering van een slibindikker is de belasting aan droge stof per eenheid oppervlak, veelal uitgedrukt in kg droge stof/m² dag. De richtwaarden van de droge stofbelasting variëren met het type slib (primair slib, actief slib, slib uit biofilters, thermisch geconditioneerd slib, …). Ook het te verwachten droge stofgehalte van het ingedikte slib wordt beïnvloed door het type slib, en kan hierbij variëren van 3 tot 15% droge stof.

Schema

Toepassingen 

Realisatievoorbeeld