Water | Ontwateren met filterdoek

Afdrukken

Slibverwerking: ontwateren met filterdoek

Doel

De slibafvoer is een belangrijke operationele kost bij waterzuivering. Hoe lager het drogestofgehalte van dit slib hoe meer er hierbij betaald wordt voor de afvoer van water. Om de afvoerkost voor slib gevoelig te verlagen is slibontwatering vaak aangewezen. Slibontwatering houdt in dat het vrije water tussen de vaste stoffen wordt verwijderd zodat een steekvaste massa wordt bekomen.

  • Concentratie van droge stof, slibontwatering
  • Scheiden van mest en digestaat in een dikke fractie en dunne fractie
  • Ontwateren biologisch slib of fysicochemisch slib
  • Ontwateren minerale slurries

Principe

Geavanceerdere slibontwateringstechnieken maken gebruik van een filterdoek. Conditionering van het slib met een polyelektrolyt is vaak noodzakelijk om optimale resultaten te behalen.

Uitvoeringsmogelijkheden

  • Slibontwateringscontainer: Het slib wordt in een container gebracht met aan de binnenzijde een geperforeerde dubbele wand waarover een filterdoek geplaatst is. Het water sijpelt door de zeefdoek en kan worden gecirculeerd naar de waterzuivering. Eenmaal het filterdoek verzadigd is worden het doek en slib afgevoerd en vervangen.
  • Ontwateringstafel: Geconditioneerd slib wordt ingedikt over een zeefband die ronddraait. Het doek wordt met sproeiers gereinigd.
  • Ontwateringstrommel: Slib beweegt zich voort doorheen een trommel voorzien van een zeefdoek. Het doek wordt met sproeiers gereinigd.

Realisatievoorbeeld


                                      Ontwateringscontainer met filterdoek

Aanpak Trevi

Trevi streeft er in eerste instantie steeds naar om de slibproductie te minimaliseren via procesmatige ingrepen. Vervolgens onderzoeken we in functie van de hoeveelheid en het type slib of er een economisch voordeel behaald kan worden via slibontwatering en via welke techniek. Met de mate van slibontwatering stijgt ook de ontwateringskost. De afweging tussen intensiteit van ontwatering en slibafvoerkost dient te worden gemaakt.