Water | Decanteercentrifuge

Afdrukken

Slibverwerking: decanteercentrifuge

Doel

De slibafvoer is een belangrijke operationele kost bij waterzuivering. Hoe lager het drogestofgehalte van dit slib hoe meer er hierbij betaald wordt voor de afvoer van water. Om de afvoerkost voor slib gevoelig te verlagen is slibontwatering vaak aangewezen. Slibontwatering houdt in dat het vrije water tussen de vaste stoffen wordt verwijderd zodat een steekvaste massa wordt bekomen.

  • Concentratie van droge stof, slibontwatering
  • Scheiden van mest en digestaat in een dikke fractie en dunne fractie
  • Ontwateren biologisch slib of fysicochemisch slib
  • Ontwateren minerale slurries

Principe

Centrifugatie wordt wijdverspreid toegepast in diverse industriesectoren. Een decantercentrifuge of decanteercentrifuge scheidt het slib en water door middel van de centrifugaalkracht. Hierbij worden de zwaardere slibdeeltjes tegen de binnenwand van een roterende cilinder geslingerd. De centrifugale kracht zorgt vervolgens voor een verdere compactering en ontwatering van het slib. Het slib wordt finaal langs een zijde uit de centrifuge verwijderd via een schroef, terwijl het centraat de decanteercentrifuge langs de andere zijde verlaat.

De efficiëntie van de slibontwatering wordt geëvalueerd op basis van het finale drogestofgehalte van het afgescheiden pasteus slib en de helderheid van het centrifugaat. Procesvariabelen die de performantie van de centrifuge beïnvloeden zijn onder meer het voedingsdebiet, trommelvolume, draaisnelheid van de schroef, toerental verschil tussen schroef en trommel, diepte van de sedimentatiezone, chemicaliëngebruik en fysicochemische eigenschappen van het slib-water mengsel. Trillingseffecten en geluid dienen in acht te worden gehouden bij de bouw van de installatie. Piloottesten worden aanbevolen vooraleer het finale design gekozen dient te worden.

Schema

Toepassingen 

Een decanteercentrifuge en een zeefbandpers vereisen weinig toezicht, wat een voordeel kan zijn ten opzichte van een kamerfilterpers. Een decanteercentrifuge wordt makkelijk afgeregeld voor verschillende slibtypes, terwijl dit bij een zeefbandpers en kamerfilterpers moeilijker is (andere zeefdoeken). Een kamerfilterpers haalt over het algemeen een hoger drogestofgehalte dan een decanteercentrifuge, die op zijn beurt beter presteert dan een zeefbandpers.

Aanpak Trevi

Trevi streeft er in eerste instantie steeds naar om de slibproductie te minimaliseren via procesmatige ingrepen. Vervolgens onderzoeken we in functie van de hoeveelheid en het type slib of er een economisch voordeel behaald kan worden via slibontwatering en via welke techniek. Met de mate van slibontwatering stijgt ook de ontwateringskost. De afweging tussen intensiteit van ontwatering en slibafvoerkost dient te worden gemaakt.