Water | Zeefbandpers

Afdrukken

Slibverwerking: zeefbandpers

Doel

De slibafvoer is een belangrijke operationele kost bij waterzuivering. Hoe lager het drogestofgehalte van dit slib hoe meer er hierbij betaald wordt voor de afvoer van water. Om de afvoerkost voor slib gevoelig te verlagen is slibontwatering vaak aangewezen. Slibontwatering houdt in dat het vrije water tussen de vaste stoffen wordt verwijderd zodat een steekvaste massa wordt bekomen.

  • Concentratie van droge stof, slibontwatering
  • Scheiden van mest en digestaat in een dikke fractie en dunne fractie
  • Ontwateren biologisch slib of fysicochemisch slib
  • Ontwateren minerale slurries

Principe

Een zeefbandpers is een geavanceerde versie van een ontwateringstafel waarbij het slib tussen twee zeefbanden terecht komt en via drukrollen wordt samengedrukt. Hierdoor wordt het water doorheen de poriën van de zeefband gedrukt en zo van het slib gescheiden. Er is eveneens een snelheidsverschil tussen beide zeefbanden waardoor naast druk ook afschuifkrachten helpen bij de ontwatering en een hoger drogestofgehalte kan worden bekomen. Een zeefbandpers is net als een decanteercentrifuge een volcontinu toestel.

Doorgaans wordt een zeefbandpers voorafgegaan door een gravitaire droogstap, waarbij reeds een grote hoeveelheid vrij water kan worden gescheiden van het slibwatermengsel. Het slib wordt vervolgens met polymeer geconditioneerd om de ontwateringsefficiëntie door de zeefbandpers te verhogen. Het slibwater wordt dan door de zeefbandpers in eerste instantie onder lage druk samengedrukt, mogelijks gevolgd door samenpersen onder hoge druk.

De prestaties van de zeefbandpers worden bepaald door onder meer slibkwaliteit, chemische conditionering, snelheid van de zeefband, toegepaste druk op het slib en porositeit van de zeef. De bewegende delen van de zeefbandpers dienen voor de veiligheid te worden afgeschermd van de omgeving.

Schema

Toepassingen 

Een decanteercentrifuge en een zeefbandpers vereisen weinig toezicht ten opzichte van een kamerfilterpers. Een decanteercentrifuge wordt makkelijk afgeregeld voor verschillende slibtypes, terwijl dit bij een zeefbandpers en kamerfilterpers moeilijker is (andere zeefdoeken). Een kamerfilterpers haalt over het algemeen een hoger drogestofgehalte dan een decanteercentrifuge, die op zijn beurt beter presteert dan een zeefbandpers.

Aanpak Trevi

Trevi streeft er in eerste instantie steeds naar om de slibproductie te minimaliseren via procesmatige ingrepen. Vervolgens onderzoeken we in functie van de hoeveelheid en het type slib of er een economisch voordeel behaald kan worden via slibontwatering en via welke techniek. Met de mate van slibontwatering stijgt ook de ontwateringskost. De afweging tussen intensiteit van ontwatering en slibafvoerkost dient te worden gemaakt.