Water | Kamerfilterpers

Afdrukken

Slibverwerking: de kamerfilterpers

Doel

De slibafvoer is een belangrijke operationele kost bij waterzuivering. Hoe lager het drogestofgehalte van dit slib hoe meer er hierbij betaald wordt voor de afvoer van water. Om de afvoerkost voor slib gevoelig te verlagen is slibontwatering vaak aangewezen. Slibontwatering houdt in dat het vrije water tussen de vaste stoffen wordt verwijderd zodat een steekvaste massa wordt bekomen.

  • Concentratie van droge stof, slibontwatering
  • Scheiden van mest en digestaat in een dikke fractie en dunne fractie
  • Ontwateren biologisch slib of fysicochemisch slib
  • Ontwateren minerale slurries

Principe

Een kamerfilterpers bestaat uit een aantal vierkante platen waarover filterdoeken gespannen zijn. Hierbij vormt de ruimte tussen twee platen telkens een kamer. De platen worden tegen elkaar gedrukt en vervolgens worden ze onder druk gevuld met het slib. De filterdoeken zorgen voor een scheiding tussen water en vaste stof. Hierbij blijft het slib achter onder de vorm van een perskoek terwijl de waterfractie de pers verlaat als filtraat. Eenmaal de perskoeken gevormd zijn en een voldoende droge stofgehalte bezitten gaan de platen uit elkaar, worden de perskoeken verwijderd en start de perscyclus opnieuw.

Een variant op de klassieke kamerfilterpers is de membraanfilterpers, die significant kortere cyclustijden toelaat.

Schema

Toepassingen 

Een decanteercentrifuge en een zeefbandpers vereisen weinig toezicht wat een voordeel is ten opzichte van een kamerfilterpers. Een decanteercentrifuge wordt makkelijk afgeregeld voor verschillende slibtypes, terwijl dit bij een zeefbandpers en kamerfilterpers moeilijker is (andere zeefdoeken). Een kamerfilterpers haalt over het algemeen een hoger droge stofgehalte dan een decanteercentrifuge, die op zijn beurt beter presteert dan een zeefbandpers.

Realisatievoorbeeld

Aanpak Trevi

Trevi streeft er in eerste instantie steeds naar om de slibproductie te minimaliseren via procesmatige ingrepen. Vervolgens onderzoeken we in functie van de hoeveelheid en het type slib of er een economisch voordeel behaald kan worden via slibontwatering en via welke techniek. Met de mate van slibontwatering stijgt ook de ontwateringskost. De afweging tussen intensiteit van ontwatering en slibafvoerkost dient te worden gemaakt.