Water | Slibdroger

Afdrukken

Slibverwerking: de slibdroger

Doel

  • Ontwateren fysicochemisch slib
  • Verregaand ontwateren verfslib

Principe

Verschillende droogsystemen laten toe om industriële producten of afvalslib energie-efficiënt te drogen. Heel wat types slibdrogers werken met een gesloten warmeluchtcircuit met energierecuperatie. Het slibwater komt hierbij vrij als condensstroom, en de gerecupereerde restwarmte wordt gebruikt om de gekoelde, gedroogde lucht opnieuw te verwarmen. De luchtstroom kan op deze wijze in gesloten circuit de slibdroging blijven voeden, met als bijkomend voordeel het vermijden van geurhinder en ongewenste emissies. Er zijn tal van uitvoeringsmogelijkheden, afhankelijk van de hoeveelheid slib. In de meest eenvoudige vorm gebeurt het drogen in batch. Naargelang de hoeveelheid te drogen slib toeneemt kan dit eveneens gebeuren in droogtrommels of via transportbanden.

Bij een dunnelaag-droger wordt het slib met behulp van een rotor of schroeven in een dunne laag verdeeld over de wand van de droger die op zijn beurt verwarmd wordt met stoom of thermische olie. Het slib wordt vervolgens gekoeld door een luchtstroom die eveneens zorgt voor de afvoer van het vocht.

Toepassingen 

De slibafvoerkost is een belangrijke kost bij zowel fysicochemische waterzuivering als biologische waterzuivering en loopt sterk op naarmate het slib een of meerdere vervuilende componenten bevat. Hoe lager het drogestofgehalte van dit slib hoe meer er hierbij betaald wordt voor de afvoer van water. Daarom kan het in bepaalde gevallen nuttig zijn om het slib na mechanische ontwatering verder te ontwateren via een slibdroger.

De energiekosten gerelateerd aan slibdroging zijn eerder hoog. Daarom dienst steeds de mate van droging gezocht te worden waarbij de verhouding tussen de werkingskost van de droger en de afvoerkost voor het slib optimaal is. In de praktijk wordt slibdroging slechts interessant bij slibtypes met een zeer hoge afvoerkost (verbranding of storting) en/of bij beschikbaarheid van inzetbare restwarmte.