Water | Vetvang - Olie-waterafscheider

Afdrukken

Primaire waterzuivering: vet- en olie-afscheiding

Doel

  • Verwijdering van vet
  • Verwijdering olie, koolwaterstoffen, minerale olie

Principe

Afvalwater of ook het afstromende regenwater van verhardingen kan een aanzienlijke hoeveelheid plantaardige of minerale olie of vet bevatten. Olie en vet vormen een drijflaag die de natuurlijke zuurstoftoevoer belemmert en geurhinder, corrosie door H2S en/of verstoppingen kan doen ontstaan. Vetafzetting op mechanische onderdelen kan hoge onderhoudskosten met zich meebrengen en het waterzuiveringsproces verhinderen. Daarom worden oliën of vetten bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bron afgescheiden, voorafgaand aan verdere afvalwaterbehandeling. Voornamelijk in de voedingsindustrie is afscheiding aan de bron ook gewenst in functie van recuperatie en/of valorisatie van grondstoffen.

Naargelang de toepassing wordt onderscheid gemaakt tussen een vetvang en een olie-water afscheider of oliebenzine afscheider (OBAS of KWS-afscheider). Het werkingsprincipe is echter identiek: de olie en het vet worden van het water gescheiden op basis van het densiteitsverschil. Via een duikschot wordt de opdrijvende olielaag gescheiden van de zwaardere waterlaag. 

Schema

olie-afscheider

Toepassingen

Uitvoeringen in beton, staal en kunststof zijn mogelijk. Meestal is een voorafgaande scheiding van bezinkbare stoffen noodzakelijk. In dit geval wordt een voorbezinker (ook wel slibvang of zandvang) voorzien vóór de olie-water afscheider, welke periodiek dient te worden geruimd. De ruimingsfrequentie van de oliewaterafscheider of vetvang is afhankelijk van de opslagcapaciteit voor het olie of vet. Een aantal toestellen genereert een automatische melding wanneer de maximaal toelaatbare olielaagdikte wordt bereikt en afvoer van de olie vereist is.

Om de olieafscheiding te verbeteren kan een coalescentiefilter worden toegepast. Deze filter heeft een groot specifiek oppervlak, waardoor fijne zwevende olie- of vetdruppeltjes accumuleren tot een voldoende groot volume om te drijven en zich af te scheiden van het water. Voor toestellen met een coalescentiefilter is het belangrijk dat het water niet te veel zwevende stoffen bevat die de filter kunnen verstoppen. De filter dient op regelmatige tijdstippen te worden gereinigd om een efficiënte werking te garanderen en doorslag te voorkomen.

Onderstaande figuur toont een slibvang (1), een olieafscheider met olielaagdetectie (2) en vervolgens een coalescentiefilter (3).

olie-afscheider en coalescentiefilter

Realisatievoorbeeld

olieafscheider