Water | Indamper

Afdrukken

Tertiaire waterzuivering: indamping

Doel

  • Verregaande zuivering tot condensaatkwaliteit
  • Opconcentratie van zouten of verontreiniging

Principe

Voor afvalwaters die moeilijk te zuiveren zijn via klassieke biologische of fysico-chemische technieken is indampen soms een alternatief. Het laat dan toe om de stroom die extern verwerkt dient te worden te minimaliseren.

In een indamper wordt de niet-vluchtige vervuiling in het water geconcentreerd tot een beperkte concentraatfractie, waarbij zuiver water en eventueel aanwezige vluchtige stoffen verdampen en een condensaatstroom vormen.

De condensaatstroom is meestal relatief goed van kwaliteit en kan terug ingezet worden in de productie of mits beperkte nazuivering geloosd worden. Het concentraat wordt typisch afgevoerd voor externe verwerking.

Voor waterzuivering worden globaal gezien twee types indamper toegepast:

  • Vacuümindamper
  • Indamper met mechanische damprecompressie

Toepassingen

De opgeconcentreerde zoutstroom kan meestal niet geloosd worden en vergt externe verwerking. Bij de uitvoering dient rekening te worden gehouden met het mogelijke hoge zoutgehalte waardoor corrosievorming kan ontstaan. Meestal is indamping enkel rendabel voor relatief kleine verwerkingshoeveelheden omwille van de hoge investerings- en werkingskosten.

Realisatievoorbeeld