Water | Chroomreductie

Afdrukken

Fysicochemische waterzuivering: chroomreductie

Doel

  • Omzetten van het giftige Cr6+ naar Cr3+

Werking

Chroom wordt aangewend in metaalverwerking (legeringen, werktuigbouw, …), oppervlaktebehandeling van metalen (chromaatconversielagen, passiveren, …), verfproducten, reinigingsmiddelen, … Hoewel meer en meer alternatieve chroomvrije processen worden geïmplementeerd, wordt in specifieke gevallen chroomhoudend afvalwater geproduceerd. Er dient hierbij onderscheid te worden gemaakt tussen zeswaardig chroom (CrVI+) en driewaardig chroom (CrIII+).

Zeswaardig chroom, aanwezig in onder meer chromaten (CrO42- en Cr2O72-),  is een zeer toxische component waar bovendien kankerverwekkende eigenschappen aan worden toegekend. Afvalwaterbehandelingstechnieken richten zich er dan ook op om dit zeswaardig chroom te reduceren tot driewaardig chroom. Deze component kan nadien via een conventionele fysicochemische waterzuiveringsinstallatie worden verwijderd.

Principe en schema

De chromaten/zeswaardig chroom worden in zuur milieu met behulp van een reductans omgezet naar Cr3+- verbindingen. Natriumbisulfiet is hierbij een veelgebruikt reductans. Een pH- en redox-sonde sturen de dosering van chemicaliën. De reactie is als volgt:

H2Cr2O7 + NaHSO3 + H2SO4 => Cr2(SO4)3 + 3 NaHSO4 + 4 H2O

Realisatievoorbeeld

Een fysicochemische waterzuiveringsinstallatie met chroomreductie in een bedrijf dat onderdelen voor vliegtuigen produceert waarbij verschillende oppervlaktebehandelingen worden toegepast. Deze waterzuiveringsinstallatie werd uitgevoerd en wordt opgevolgd door Trevi.

chroomreductieBovenaanzicht fysicochemische zuivering met chroomreductie

Werkingskosten

De voornaamste werkingskosten zijn de chemicaliënkosten voor de sturing van het proces en de verwerking van het geproduceerde metaalhoudend slib.

Aanpak van Trevi

Trevi maakt aan de bron een onderscheid in chroomhoudend en chroomvrij afvalwater. Enkel de afvalwaterstromen die zeswaardig chroom bevatten worden aan de chroomreductie onderworpen. Het afvalwater met het gereduceerde chroom (CrIII+) kan vervolgens met het chroomvrij afvalwater verder behandeld worden in het coagulatie-flocculatie proces. Naast de reductie van de chemicaliënkost laat dit eveneens toe compacte waterzuiveringsstations te bouwen. Om de gewenste zuiveringsresultaten voor een nieuwe zuiveringsinstallatie te garanderen, wordt de dimensionering ervan bij voorkeur ondersteund door pilootproeven.