Water | Roosters en zeven

Afdrukken

Primaire waterzuivering: zeven

Doel

Het grof vuil en eventuele ongewenste vaste deeltjes worden uit het aangevoerde afvalwater verwijderd vóór de behandeling in het zuiveringsstation. Op deze manier wordt het risico op verstoppingen en/of schade aan leidingen of kleppen beperkt. Tevens wordt de vuilvracht naar de waterzuiveringsinstallatie gereduceerd.

Roosters

Het plaatsen van roosters voor de pompen voorkomt schade aan pompwaaiers of pomphuizendoor grove bestanddelen. Roosters bestaan uit verticale staven waar onder meer takken, vodden, blikken, papier, plastic en groenteafval worden tegengehouden.

In de afvalwaterzuivering vindt men zowel grove roosters (60 - 100 mm) als fijne roosters (10 - 25 mm), welke doorgaans in combinatie worden gebruikt. In sommige gevallen worden fijnroosters (2 - 10 mm) als alternatief voor een voorbezinking toegepast, wat een belangrijke oppervlaktebesparing kan betekenen. Regelmatige reiniging van de roosters is vereist en kan manueel of automatisch (vb. met een roosterhark) worden uitgevoerd. Grote installaties hebben in sommige gevallen baat bij een verdere ontwatering van het verwijderde vuil. Door middel van een roostervuilpers of roostervuilwals kan op deze manier een reductie tot 40% van het oorspronkelijk materiaal worden bereikt. Het perswater wordt geretourneerd naar de zuiveringsinstallatie.

Zeven

Een zeef kan in verschillende industrietakken aangewezen zijn. Vaste deeltjes zoals zand, plastic pellets, andere partikels en ook grotere bestanddelen die niet door eventueel voorafgaande roosters worden tegengehouden, kunnen hiermee uit het water worden gezeefd. Periodieke, al dan niet automatische, reiniging van de zeven gebeurt door harde borstels, perslucht of spoelwater onder druk.

Volgende types zeven kunnen worden onderscheiden:

  • De trilzeef is een heen en weer bewegende horizontaal geperforeerde metalen plaat. Door de trillingen wordt het opgevangen vuil naar een afvoer gedwongen, terwijl het water door de trilzeef stroomt.
  • Een zeefbocht of boogzeef is een licht gebogen geperforeerde metalen plaat die zo opgesteld staat dat het afgescheiden vuil van de zeefbocht in een afvalcontainer valt.
  • De trommelzeef bestaat uit een roterende geperforeerde trommel die het afvalwater doorlaat. De vaste delen die achterblijven op de trommel worden meestal via een schraapmes verwijderd.

Toepassing

Roosters en zeven komen voor in alle sectoren waar grof vuil en/of vaste bestanddelen van het afvalwater dienen te worden afgescheiden. Bepaalde types zeven hebben ook toepassingen gevonden in gesloten watercircuits, en bieden zo bescherming aan bv. koeltorens of warmtewisselaars.

Roosters vindt men voornamelijk in huishoudelijke afvalwaterinstallaties alsook in specifieke sectoren zoals de textielindustrie, papierindustrie en voedingsindustrie.

Trilzeven, zeefbochten of trommelzeven worden vaak in wasserijen gebruikt om het gehalte aan grove vezels en pluizen te reduceren. Samen met de verwijderde zwevende stoffen zal ook een deel van de organische verontreiniging worden afgevoerd. Ook in de voedingsindustrie (aardappelverwerking, brouwerijen, slachthuizen, vis- of groenteverwerking en serreteelt) zijn nuttige toepassingen te vinden.

Realisatievoorbeelden

Een trilzeef voor inkthoudend afvalwater bij een verpakkingsproducent.

Trommelzeef voor de voorbehandeling van opvangwater van een geasfalteerd terrein op een luchthaven.

Roto-sieve trommelzeef en afvalwaterzuiveringsinstallatie van een ziekenhuis.

Werkingskosten

Zeven en roosters vergen zeer lage werkingskosten vanwege hun eenvoudige apparatuur. De reinigingsfrequentie is sterk afhankelijk van het type afvalwater en de samenstelling van de te verwijderen bestanddelen.