Water | Zandfilter

Afdrukken

Tertiaire waterzuivering: zandfiltratie

Doel

  • Verwijdering van zwevende stoffen
  • Verwijdering van restconcentraties aan metalen, organische stoffen

Principe

Een zandfilter scheidt zwevende stoffen op twee manieren af. Deeltjes die groter zijn dan de poriën in het zandbed worden afgescheiden door filtratie, terwijl kleinere deeltjes adsorberen aan de zandkorrels. Naarmate het zandbed vervuilt vormt zich bovendien een filterkoek met een fijnere poriënverdeling, die helpt om een betere afscheiding te bekomen.

Schema

Toepassingen

Water bevat in heel wat situaties een te hoge concentratie aan zwevende stoffen. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezuiverd afvalwater dat geloosd wordt op oppervlaktewater, hergebruik van proceswater, of om kanaalwater dat wordt ingenomen als vers proceswater. Zandfiltratie is in veel gevallen de eenvoudigste techniek om op een economisch haalbare manier zwevende stoffen te verwijderen.

Uitvoeringsmogelijkheden

Om niet te verstoppen dient een zandfilter systematisch gereinigd te worden. Dit kan continu of discontinu gebeuren. Een discontinue zandfilter (gesloten zandfilter onder druk) wordt op regelmatige tijdstippen stilgelegd en teruggespoeld met lucht en water. Dit heeft als nadeel dat het proces stil ligt tijdens de regeneratie of dat de zandfilter dient te worden ontdubbeld. Tijdens continue zandfiltratie wordt voortdurend vervuild zand onderin de zandfilter verwijderd, gewassen en terug bovenaan de zandfilter aangevuld.

Realisatievoorbeeld

Drie continue open zandfilters op het effluent van een biologische waterzuivering

Aanpak van Trevi

Na een fysicochemische waterzuivering of in geval van kleine debieten zal Trevi meestal opteren voor discontinue zandfilters. Bij continue processen zoals een biologische waterzuivering of in geval van hoge debieten is een continue zandfilter vaak de geprefereerde optie. Bij voorkeur wordt deze filter gravitair gevoed.