Water | Flotatie: Dissolved Air Flotation

Afdrukken

Slibafscheiding: flotatie (DAF)

Doel

  • Verwijderen van flotterende stoffen
  • Afscheiden van zwevende stoffen

Werking

Dissolved air flotation (DAF) is een techniek die toelaat om zwevende stoffen of olie van water af te scheiden met behulp van fijne luchtbelletjes. Zoals de naam laat uitschijnen worden deze luchtbelletjes geproduceerd door lucht op te lossen in water (onder druk). Dit water wordt dan onder atmosferische druk gemengd met het afvalwater in de flotatie eenheid. De extra opgeloste lucht ontsnapt onder de vorm van fijne belletjes die zich aan de slibvlokken hechten. Het opdrijvend slib wordt met behulp van een schraperbrug verwijderd.

Schema

Toepassingen

Flotatie kan zowel ingezet worden als enige zuiveringsstap, als voorbehandeling voor een andere zuiveringsstap, als slibafscheidingsstap na een fysicochemische behandeling of als effluentpolishing na een bezinker. Een DAF is typisch heel wat compacter dan een klassieke bezinker en produceert een slibfractie met een hoger drogestofgehalte (2 - 4 %). Het belangrijkste nadeel is dat een flotatie in tegenstelling tot een bezinker een hoger energieverbruik en een hogere kost heeft.

Realisatievoorbeeld

onderaanzicht flotatie - Dissolved Air FlotationOnderaanzicht flotatie