Water | Bellenbeluchting

Onze eigen fijne bellenbeluchting voor toepassingen in de biologische waterzuivering

Voor de toevoer van zuurstof in onze realisaties beschikt Trevi over een eigen uniek fijnbellig beluchtingssysteem. Sedert 1992 is Trevi verdeler en producent van MESSNER® fijnbellige platenbeluchters in waterzuivering. Meer technische details: zie MESSNER Aeration Panel.

 • licentiehouder voor Benelux en Frankrijk
 • beluchting met hoog rendement
  • laag energieverbruik dankzij het creëren van zeer fijne luchtbelletjes (3 tot 6 kg O2/kWh)
  • resulterend in lage CO2-emissie
 • hoge slibconcentraties
  • nog voldoende menging en zuurstoftoevoer bij slibconcentraties van 20 g/l dankzij de grote oppervlakte van de beluchtingsplaten
  • dit resulteert in compacte installaties en een lage slibproductie
 • milieubescherming
  • geen geurhinder
  • geen aërosolvorming
  • geen geluidshinder
 • eenvoudige en snelle montage
 • talrijke referenties in industriële (alle sectoren) en huishoudelijke afvalwaters

beluchtingspanelen